دنیا، دنیای کوچکی است… به راحتی با بقیه ارتباط بگیرید!

دنیا، دنیای کوچکی است… به راحتی با بقیه ارتباط بگیرید!

در سال ۲۰۰۱، جامعه شناسی به نام دونکن واتس که تحت تاثیر یافته‌های دکتر میلگرام و نظریه‌ی «شش درجه دوری» قرار گرفته بود، آزمایش جالبی انجام داد. او هجده نفر را از سیزده کشور مختلف استخدام کرد: یک مامور بایگانی از کشور استونی، یک پلیس در استرالیای جنوبی، یک استاد دانشگاه از شمال نیویورک و … . واتس سعی کرده بود تا جای ممکن در انتخاب افراد هدف، تنوع مشاغل را رعایت کند. وی سپس، بیش از شصت‌هزار نفر را از سرتاسر آمریکا دعوت کرد تا در آزمایشش شرکت کنند. آن‌ها می‌بایست ایمیلی را برای یکی از آن هجده نفر یا یکی از دوستانشان که احتمالا یکی از آن هجده نفر را می‌شناخت ارسال می‌کردند. به طور حیرت انگیزی، صرف نظر از تعداد انگشت‌شماری ایمیل که در بین راه گم شدند، واتس به این نتیجه رسید که حق کاملا با میلگرام بود: فاصله بین شرکت‌کننده‌های آزمایش و افراد هدف تقریباً بین ۵ تا ۷ درجه بود. بله… دنیای کوچکی است!… کوچک به این خاطر که بسیار به‌هم‌پیوسته است.

ادامه خواندن “دنیا، دنیای کوچکی است… به راحتی با بقیه ارتباط بگیرید!”